Project 10e nacht van Zoetermeer

Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en de Stichting Vrienden van het Sophia

Het Sophia Kinderziekenhuis is niet zomaar een ziekenhuis. Het is een academische wereld waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs samengaan. Waar kinderen écht centraal staan. En die wereld bevindt zich al meer dan 150 jaar in het hart van Rotterdam. In het Sophia wordt zorg verleend aan kinderen met zeldzame en complexe aandoeningen waarvoor meer of specifiekere zorg nodig is dan in een algemeen ziekenhuis verleend kan worden. De Stichting Vrienden van het Sophia doet er alles aan om hun verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken en draagt bij aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten. Wij ondersteunen de missie van het Sophia: elk kind, ziek, gezond of gezond met beperking, heeft recht op de allerbeste zorg die er is.

Het Moeder en Kind Centrum

In 2020 gaan wij werven voor het Moeder en Kind Centrum in het Sophia. Hier zijn alle disciplines aanwezig om complexe multidisciplinaire zorg aan moeder en kind te leveren. Zo heeft het Sophia de grootste afdeling Neonatologie van West-Europa. Hier wordt gezorgd voor te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap. Maar ook voor kinderen die op tijd zijn geboren en intensieve zorg nodig hebben. Vaak zijn één of meerdere vitale functies bedreigd en moeten die door diverse behandelmethodes ondersteund worden. Zoals beademing of medicatie. Naast de zorg voor het kind is de zorg voor de ouders hier erg belangrijk. Zij worden stap voor stap meegenomen in de besluitvorming over de behandeling.

De beste start voor moeder en kind begint echter niet pas bij de geboorte, maar al bij de zwangerschapswens. Er bestaat inmiddels veel kennis over het feit dat gezond zwanger worden sterk bepalend is voor de gezondheid van het kind na de geboorte. En ook de ontwikkeling en groei in de baarmoeder zijn bepalend voor de levenslange gezondheid van kinderen. Aangeboren afwijkingen en ziekten, vroeggeboorte en groeivertraging in de baarmoeder hebben niet alleen gevolgen voor de gezondheid rond de geboorte, maar ook later, tijdens de ontwikkeling van het kind tot adolescent en volwassene. Tot voor kort was het pas na de geboorte mogelijk om kinderen te behandelen. Door voortschrijdende biomedische kennis en technologische innovaties kunnen echter steeds meer aandoeningen tegenwoordig al vóór de geboorte vastgesteld en behandeld worden, met betere vooruitzichten op levenslange gezondheid.

Foetale therapie in het Sophia

Het Moeder en Kind Centrum gaat zich gezien deze ontwikkelingen vanaf 2020 richten op de behandeling van kinderen ín de baarmoeder. En zet daarvoor een nieuwe afdeling voor foetale therapie op. Dit is een nieuwe en grensverleggende stap voor het hele Sophia Kinderziekenhuis, waarmee het moment van diagnostiek en behandeling van het zieke of bedreigde kind verschoven kan worden van ná naar vóór de geboorte.

Aangeboren afwijkingen zijn een belangrijke oorzaak voor sterfte bij pasgeborenen en kunnen leiden tot ernstige handicaps met levenslange gevolgen. Voor een aantal van deze afwijkingen is aangetoond dat behandeling tijdens de zwangerschap kan resulteren in een betere prognose na de geboorte. Voorbeelden hiervan zijn kinderen met een open rug, of een aangeboren defect (gat of breuk) in het middenrif. Bij de laatste aandoening kan een deel van de organen van het kind uit de buikholte in de borstholte terecht komen. Hierdoor kan het hartje van de baby naar de andere kant van het lichaam gedwongen worden. Bovendien kunnen de longen onderontwikkeld blijven. De artsen in het Sophia zullen in selecte gevallen kinderen met aangeboren anatomische afwijkingen gaan opereren in de baarmoeder. Dit zorgt voor betere kansen voor moeder en kind. Daarnaast zal men nieuwe medicamenteuze behandelingen ontwikkelen die de placentafunctie verbeteren en daarmee zorgen voor verbetering van het welzijn van het kind in de baarmoeder. En zal men zich daarnaast richten op betere medicamenteuze (preventieve) behandeling van (dreigende) vroeggeboorte en verbetering van de behandeling van extreem te vroeg geboren kinderen op de Intensive Care Neonatologie. Dit alles zal een bijdrage leveren aan de vermindering van de sterfte rondom de geboorte in Nederland. En draagt ook bij aan de gezondheid en kansen van deze kinderen op latere leeftijd.